Part of the

| Contanct us |

وبلاگ


عدم استفاده از محصولات تراریخته

عدم استفاده از محصولات تراریخته

تراریخته ها در حال حاضر در ایالات متحده برچسب گذاری نمی شوند. اگرچه،  استاندارد NBFDS در تاریخ 21 دسامبر 2018 در ثبت فدرال منتشر شده است. این  قانون که DARK Act نامیده میشود، شروع برچسب گذاری محصولات تراریخته در  ایالات متحده است. به این معنی که بعضی (نه تمام) از محصولاتی که حاوی &nbs...
بدون بی‌رحمی برای حیوانات

بدون بی‌رحمی برای حیوانات

در جنبش حقوق حیوانات، منع بی رحمی بر حیوانات یک برچسب برای محصولات یا  اقداماتی است که در هیچ کجای دنیا به حیوانات صدمه نزده یا باعث کشته شدن  آنها نمی شود. محصولاتی که روی حیوانات تست میشوند، پیرو این برچسب محسوب  نمیشوند چرا که این تست ها اغلب دردناک هستند و باعث عذاب و مرگ میلیون ه...